Mei 29, 2024 02:39
Bodi ya Korosho Tanzania

Anuani ya Bodi ya Korosho

Tutumie Ujumbe

MTWARA MAKAO MAKUU

Director General
Bodi ya Korosho Tanzania
S. L. P 533
Mtwara
Simu(Bure) : 0 800 112 159
Nukushi (023) 2333536
Barua Pepe: info@cashew.go.tz

TUNDURU BRANCH

S. L. P 127
Tunduru
Simu(Bure):  0 800 112 159
Nukushi (023) 2333536
Barua Pepe: tunduru@cashew.go.tz

DAR ES SALAAM

S. L. P 9234
Dar es salaam
Simu:
Barua Pepe: daressalaam@cashew.go.tz

LINDI BRANCH

P.O BOX 1032
Nachingwea
Email: nachingwea@cashew.go.tz

MANYONI BRANCH

P.O BOX 119
Manyoni
Telephone 073881077
Email: info@cashew.go.tz

TANGA BRANCH

P.O BOX 5065
Tanga
Telephone:+255754819474
Email:tanga@cashew.go.tz

Simu Bure: 0 800 112 159