Guidline

Page: Guidline

1 MWONGOZO NA 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KOROSHO GHAFI 2021/22 Mwongozo 2021
2 MWONGOZO NA.2 WA USIMAMIZI NA UDHIBITI UBORA Pakua mwongozo wa usimamizi na udhibiti ubora
3 MWONGOZO WA UPATIKANAJI WA KOROSHO GHAFI KWA WABANGUAJI WA NDANI KWA MWAKA 2021/22 Pakua mwongozo wa ubanguaji wa korosho kwa msimu 2021/22
4 CBT RULES AND SALES CONDITION FOR THE YEAR 2021/2022 Please Download the rules and condition for the year 2021/2022
5 KALENDA YA TASNIA YA KOROSHO NCHINI Pakua kalenda ya tasnia ya korosho nchini
6 Utaratibu wa usafirishaji wa korosho karanga (kernels) Utaratibu wa usafirishaji wa korosho karanga ndani ya nchi
7 Mwongozo ugawaji Pembejeo 2021/2022 Mwongozo ugawaji pembejeo kwa msimu wa 2021/2022
8 Mwongozo wa ubora Na. 1 wa 2020/2021 Mwongozo Na 1 wa ubora msimu 2020/2021
9 Mwongozo wa ubora 2020/2021 Mwongozo wa ubora wa pili msimu wa 2020/2021
10 CBT RULES and SALES condition 2020/2021 CBT rules and sales condition for season 2020/2021
11 Cashewnut Act Document Cashewnut Act Document guideline